Bestuur

Feikje Godhelp, voorzitter

Ans Wijnia, penningmeester

Annelies Balt, secretaris

Hillie Reuvers, bestuurslid/boekingen

Antje Wedzinga, bestuurslid

—————————

Bettie Hof, webmaster