Geschiedenis

In 1994 tijdens een optreden van het shantykoor De Skúmkoppen wordt Ad Broos benaderd door een zanglustige echtgenote van één van de leden van dit nieuwe koor. Of er ook niet een vrouwenkoor opgericht kan worden.

Ad neemt het initiatief en plaatst een advertentie die resulteert in een hele redelijke opkomst tijdens de eerste repetitie in de Schefferschool. Er wordt meteen maar een voorlopig bestuur gevormd en er moet een naam voor het koor bedacht worden. Dit wordt “De Boegspetters”.

Nederland viert in 1995 de vijftigjarige bevrijding en het koor studeert dan ook met overgave liedjes over de oorlog en de bevrijding in. Tijdens de herdenking van de bevrijding zingt het koor in Franeker voor de Canadese oud-strijders, het allereerste optreden is echter voor “De Zonnebloem” in Trebol al heel erg snel na de oprichting.

Eind 1994 verlaat Ad Broos het koor en neemt een “echte” dirigente zijn plaats in:
Anna Bonnema. Willem Geldersma en zijn dochter Rimi v.d. Plaats-Geldersma begeleiden het koor op accordeon.
Later neemt Ko Bonnema de begeleiding op zich, hij speelt zowel accordeon als piano. Op een gegeven moment heeft Ko Bonnema het stokje doorgegeven aan pianist Gert Jan Hoekstra en nu is Anna Bonnema alweer jaren zowel pianiste als dirigente van ons koor. Een uitdaging maar we zijn enorm blij met haar.