privacy verklaring

inzagerecht;

Standaard inzage recht

recht op rectificatie;
recht om vergeten te worden;
recht op beperking van verwerking;
recht op overdraagbaarheid van gegevens;
recht van bezwaar.