Over het koor

Het koor telt nu 15 leden. Het repertoire blijft in opbouw, er wordt tweestemmig gezongen. We streven ernaar om zang te combineren met beweging en/of choreografie. Deze choreografie wordt deels verzorgd door onze dirigent, hiernaast wordt er af en toe een professionele choreografe ingehuurd die een aantal nummers van beweging voorziet. Alle nummers worden tijdens de optredens uit een boekje gezongen maar dat neemt niet weg dat er voldoende gelegenheid is om er swingend bij te staan. Voor een concert of concours wordt er eventueel extra gerepeteerd. Van de leden wordt verwacht de repetities, optredens en vergaderingen zo getrouw mogelijk bij te wonen.

Er is een Liedjescommissie, die bepaalt de repertoirekeuze. Er is een Kledingcommissie, die bepaalt wat er gedragen gaat worden tijdens een optreden.
In hoofdzaak is dit zwarte kleding, wat opgefleurd wordt met kleurige sjaals en rozetten, gecombineerd met eventueel een wit jasje of een spijkerjasje. Het koor treedt o.a. op in verzorgingshuizen en tijdens festivals en doet regelmatig mee aan een concours. Ook organiseert het koor af en toe een concert.

Elk jaar wordt er een gezellige avond georganiseerd voor de koorleden.